Hướng Dẫn Download Video Từ Google Drive

  • Ngay sau khi được Xác Nhận Thanh Toán, bạn sẽ nhận 1 Email có nội dung như sau:

  • Click vào link khóa học trong mail và Yêu cầu truy cập vào khóa học bằng địa chỉ Gmail của bạn.
  • Đợi Shop cấp quyền truy cập xong sẽ có email thông báo gửi bạn. Sau khi được chấp thuận, bạn có thể vào lại link khóa học đó để xem và tải tài liệu về máy tính học tập.

*Nếu bạn đã được shop cấp quyền xem rồi thì không cần làm các bước trên nữa.

1 9 10 11