[EBOOK] Mẫu Email Bán Hàng Đỉnh Cao

Mẫu Email Bán Hàng Đỉnh Cao

Thêm những “Ngôn Từ Mạnh” và các cụm từ vào Email

Có những câu từ có thể thúc đẩy mọi người, chúng được gọi là Ngôn Từ Mạnh. Vậy Ngôn Từ Mạnh là gì? Nó là những từ có thể gợi ra những hình hảnh trong tâm trí của chúng ta. Bởi vì chúng ta kết hợp giữa cảm xúc và hành động với ngôn từ mạnh. Dưới đây là một số ngôn từ mạnh yêu thích của tôi và những ví dụ về cách sử dụng chúng trong tiêu đề và nội dung của email:

==>XEM TIẾP DƯỚI ĐÂY<==

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: