BONUS Khóa học Shopify Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Đây là Sản Phẩm BONUS (Tặng Kèm)

 • Tặng kèm khi mua bất kỳ Khóa Học MMO nào (Giá trị đơn hàng phải từ 500K trở lên)
 • Sau khi mua hàng, trong phần xác nhận thanh toán, bạn ghi rõ BONUS muốn nhận.
 • Nếu bạn muốn mua lẻ TÀI NGUYÊN này thì click vào nút “Mua ngay an toàn qua Ngân Lượng
 • Chi Tiết
 • Hướng dẫn

Xem thêm tài liệu về Shopify Pro

1. Cách Làm Aliexpress Dropshipping Trên Shopify Từ A-Z

2. Hướng Dẫn SHOPIFY Từ A – Z PRO

NỘI DUNG KHÓA HỌC SHOPIFY TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO:

Section 1: Hướng dẫn cài đặt shopify CƠ BẢN

 • Module 1: Giới thiệu về Shopify free Trial 14 ngày:
 • Module 2: Chọn theme và cài theme vào shopify:
 • Module 3: Cách tạo và thêm Logo vào Shopify
 • Module 4: Chỉnh general setting cơ bản trong Shopify.
 • Module 5: Cách tạo Collection và dropdown menu trong Shopify.
 • Module 6: Hướng dẫn tạo những page cần phải có trong Shopify
 • Module 7: Cài google analytics và facebook pixel vào shopify
 • Module 8: Cách cài đặt orbelo vào Shopify Cài đặt và sử dụng orbelo chrome extension Cách chọn supplier trên aliexpress và vận chuyển epacket.
 • Module 9: Cách nhập sản phầm từ Aliexpress về Shopify bằng Orbelo
 • Module 10: Nhập sản phẩm từ aliexpress về Shopify bằng Orbelo (tt).
 • Module 11: Cách thêm sản phẩm vào Shopify thủ công, ko xài apps.
 • Module 12: Cách đặt giá shipping theo Weight (cân nặng)
 • Module 13: Cách đăt giá shipping trong Shopify theo Price
 • Module 14 Hướng dẫn thiết lập Payment Gateway trong shopify

Section 2: Hướng dẫn cài đặt shopify NÂNG CAO

 • Module 1: Thêm Trust Seal dưới Nút Add To Cart trang Product Page của Shopify.
 • Module 2 Đổi tên Add To Cart thành Buy it Now và đổi màu nút Buy Button
 • Module 3 Thêm TRUST SEAL vào FOOTER trong Shopify
 • Module 4 Thêm đồng hồ đếm ngược và trust seal vào trang checkout
 • Module 5 Hướng dẫn liên lạc với Supplier bên Aliexpress và Làm sao để khách hàng không biết bạn làm aliexpress dropshipping.
 • Module 6 Thay Powered By Shopify bằng Powered by MyStoreName trong Shopify
 • Module 7 Cách thêm nút ADD TO CART thứ 2 trên trang Product page
 • Module 8 Thêm Related Product trong Shopify
 • Module 9 Cách tạo discount code trong Shopify
 • Module 10 Thay đổi email confirmation sau khi khách đặt hàng trên Shopify
 • Module 11 Bán sản phẩm SỐ (PDF, EBOOK) trong shopify
 • Module 12 Giới thiệu Print On Demand Giày
 • Module 13 Cách tạo trang contact us trong Shopify
 • Module 14 Hướng dẫn đặt giá Sản Phẩm khi làm Aliexpress Dropshipping
 • Module 15 Hướng dẫn SPY quảng cáo Facebook bán Giày
 • Module 16 Hướng dẫn SPY quảng cáo Facebook bán Kitchen Stuff
 • Module 17 Hướng dẫn cài đặt Free Shipping Bar trong Shopify
 • Module 18 Hướng dẫn SPY quảng cáo Facebook có TradeMark

Section 3: Case study

 • Cùng phân tích Case Study Shopify + Instagram + Aliexpess dropshipping
 • Giá gốc ở Aliexpress: 8$.
 • Giá bán 64.99$
 • Dùng chiến thuật Free+ Shipping trên Instagram.

Section 4: Tao quảng cáo Facebook và Instagram hiệu quả khi làm dropshipping và bán áo thun

Section 5: Cách SPY Shopify

Section 6: Cách Spy quảng cáo facebook


Section 7: Series Hướng dẫn sử dụng Mailchimp + Shopify

 • Module 1 Cách kết nối Mailchimp và Shopify
 • Module 2 – Cách xây dựng danh sách email list trong Shopify
 • Module 3 – Kết nối mailchimp và privy trong Shopify
 • Module 4 – Cách gửi email trong Mailchimp

Section 8: Series Hướng dẫn sử dụng GetResponse + Shopify

Section 9: Series SPY quảng cáo Free + Just PayShipping (F+S) trên Facebook

 • Module 1 Free Just Pay Shipping bán Gối
 • Module 2 Free Just Pay Shipping bán Dog Collar

Section 10: Special Series SPY shopify bán sản phẩm giá cao (high ticket item)

Module 1 SPY quảng cáo bán gối giá 70$ trong Shopify

 • Quảng cáo này có 360.000 click.
 • Conversion rate khoảng 2%.
 • 1 cái gối 70$.
 • Tổng doanh thu: 360.000 x 2% x 70$ = 504.000 usd
 • SPY quảng cáo bán áo thun 85K click
 • Bán áo thun đã “hết thời rồi”

Module 2 SPY sản phẩm gía cao 60$ có 71k click trong Shopify

 • Quảng cáo 71.000 click
 • Conversion Rate khoảng 2%
 • Tổng doanh thu: 71.000x 60 x 2% = 85.200 usd

TIP TUT CHẠY FACEBOOK ADS…

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: